ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 600 € ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Β.Μ. ΤΗΣ EPSILON NET