Σύνδεση Farmakon με τις λογιστικές του Ομίλου Epsilon Net